Projekt bemutatása

 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a Pénzügyminisztérium 2018. április 13-án kelt levele alapján támogatást nyert a PM_CSAPVIZGAZD_2017/46. azonosítószámú és „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Szigetszentmiklóson” című projektjavaslatával. A támogatás alapján a Tököli út-Géza fejedelem csomópontban, a Géza fejedelem utcában, továbbá a Határ út teljes szakaszán és a Szent Miklós útja-Határ út felőli bevezető szakaszán (~150m) kiépítésre kerül új csapadékvíz-gyűjtő és elvezető hálózat, mely során az útburkolatról összegyülekező csapadékvizeket gyűjtő gravitációs csatornák és szikkasztó árkok kerülnek kiépítésre, továbbá két átemelő műtárgy készül az így összegyűjtött vizek befogadóba történő (Ráckevei (Soroksári) Duna-ág) továbbítására.

A támogatási szerződés 2018.06.25-én aláírásra került a Magyar Államkincstárral.

A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 85 %-a, a támogatás 295 064 520,-Ft. Az Önkormányzat által vállalt önerő: 52.070.210,- Ft.

A projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2018.november

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. július